Dikgedrukte tekst voor SEO helpt, zegt Google’s John Mueller

Dikgedrukte tekst voor SEO

Het dik maken van belangrijke tekst in een paragraaf kan bijdragen aan SEO. Dat zegt John Mueller, die als Webmaster Trends analist werkzaam is bij Google, tijdens een recente hangout van Google Search Central. Tekst bold maken hoeft dus niet alleen een stilistische keuze te zijn. Echter, in hoeverre dikgedrukte tekst voor SEO helpt is afhankelijk van de rest van de content op de pagina. 

Dikgedrukte tekst voor SEO

In zijn antwoord op de vraag of dikgedrukte tekst een verschil kan maken voor SEO, verwijst Mueller naar een video van Matt Cutts, die voorheen werkzaam was bij Google’s web spam team. In die video besprak Cutts het gebruik van <b> en <strong> tags. Daar zit overigens geen verschil tussen, maar in relatie tot SEO stelt Mueller dus dat dikgedrukte tekst wel degelijk een toegevoegde waarde kan hebben. 

Google’s crawlers kijken naar allerlei verschillende dingen om te begrijpen welke informatie op een pagina belangrijk is. Naar headings, bijvoorbeeld, maar ook naar wat er “dikgedrukt of benadrukt is binnen de tekst op de pagina,” zegt Mueller. Dus het heeft tot op zekere hoogte wel wat toegevoegde waarde, in de zin dat het voor Google verduidelijkt dat deze pagina of paragraaf over het betreffende onderwerp gaat.

“Relatief aan de rest van de content op de pagina”

Mueller benadrukt wel dat de waarde van dikgedrukte tekst relatief is aan de rest van de content op de pagina. Een artikel waarin een aantal van de meest relevante woorden of zinsdelen dikgedrukt zijn, kan goede signalen aan Google geven. Dit kan daadwerkelijk een positieve impact hebben op de vindbaarheid van de betreffende pagina. Maar het zou geen enkel nut hebben om alletekst op een pagina dikgedrukt te maken, met de gedachte dat Google dan denkt dat jouw pagina het allerbelangrijkst is. In essentie: “…door alles dikgedrukt te maken is er niets dikgedrukt, omdat alles hetzelfde is,” aldus Mueller. 

Meer weten?

In de onderstaande video kun je Muellers uitleg over dikgedrukte tekst voor SEO bekijken en beluisteren. 

Lees ook: Waarom SEO in WordPress makkelijker is

Geef een reactie