Orphan pages en interne links | WP Handleiding

Orphan pages en interne links

Grote sites met een lange bestaansgeschiedenis, nemen veel verborgen fouten met zich mee. Dit voorkomt vooruitgang en remt prestaties onnodig. Orphan pages behoren tot één van de veelvoorkomende fouten, met name bij webshops en website migraties of een redesign van de site is dit een belangrijk aandachtspunt. Zodra je orphan pages ontdekt, is het belangrijk om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Op deze manier voorkom je ongewenste effecten. Ik ga je alles vertellen over orphan pages en de gevolgen ervan op je prestaties. Je leert over de tools voor het identificeren ervan en een simpel actieplan om dergelijke pagina’s adequaat af te handelen.

 

Wat zijn orphan pages precies?

Orphan pages zijn pagina’s op je website die nergens staan vermeld met een interne link. Het zijn pagina’s die los staan van de sitestructuur. Zonder interne links, kunnen orphan pages niet vanuit je website bezocht worden. Dit maakt het voor bezoekers en zoekmachines lastig om deze pagina’s te vinden, maar het is niet onmogelijk. Bijvoorbeeld via een redirect, backlink, sitemap en in sommige gevallen ook via een zoekwoord in zoekmachines.

 

Verschil met dead-end pages

Zowel orphan-pages als dead-end pages vormen navigatieproblemen op je website. Het verschil is dat er naar orphan pages geen interne links te vinden zijn. De pagina staat los van de sitestructuur. Daarentegen heeft een dead-end page wel interne links, maar bevat geen uitgaande links naar andere pagina’s. Het is een doodlopende weg voor bezoekers en zoekmachines. Deze pagina’s verminderen de gebruikerservaring en de crawl-efficiëntie van zoekmachines.

 

Waardoor ontstaan orphan pages?

Er zijn verschillende scenario’s waardoor orphan pages ontstaan. De oorzaken liggen vooral in het onzorgvuldig onderhouden van de website en het aanbrengen van veranderingen in de website, zoals een redesign dat de interne linkstructuur beïnvloedt. Ik zal een aantal oorzaken verder toelichten.

1. Test pagina’s

Een website is continu in ontwikkeling. Je ontwikkelt nieuwe landingspagina’s met een nieuwe lay-out of je zet nieuwe pagina’s op ten behoeve A/B testen. Zodra je de aanpassingen definitief hebt doorgevoerd, vergeet je testpagina’s te verwijderen. Over de jaren heen kan het aantal orphan pages hierdoor snel oplopen.

2. Website migraties

Je verhuist je website naar een nieuwe domeinnaam, wijzigt van CMS en server of verhuist een complete reeks categorieën naar een nieuwe plek. Als dit onzorgvuldig gebeurt, heb je snel te maken met orphan pages. Pagina’s raken verloren tijdens het migratieproces of de URL-structuur van pagina’s wijzigt. Hierdoor ontbreken interne links of heb je te maken met zogenaamde “gebroken links”.

3. Redesign en navigatiestructuur

Bij een redesign wordt je site opnieuw ontworpen of bijgewerkt. Hierdoor kan het voorkomen dat specifieke pagina’s uit bepaalde delen van de navigatie verdwijnen, zonder dat deze pagina’s verwijderd worden. Met navigatie bedoel ik het hoofdmenu, breadcrumbs, footer-links en andere link clusters.

4. Pagina’s verwijderen en redirects

Je lanceert nieuwe pagina’s en verwijdert ook pagina’s. Sommige pagina’s voorzie je van redirects en andere pagina’s worden verwijderd. Er ontstaan gebroken links en links met redirects. Je wilt ervoor waken dat verwijderde pagina’s met redirects ook direct worden aangepast in de interne links. Als je dit niet doet kan je op termijn tegen verschillende problemen oplopen met een legio aan redirects in de interne links en redirects op redirects (redirect chains).

5. Tijdelijke landingspagina’s

Je creëert tijdelijke landingspagina’s voor een advertentiecampagne of Black Friday actie. Zodra de actie verlopen is, worden de interne links naar deze pagina’s meestal verwijderd, maar blijven ze wel bestaan. In het geval van seizoensgebonden actiepagina’s, zoals Black Friday, wil je de pagina niet verwijderen. Je wilt dit soort pagina’s juist hergebruiken voor volgend jaar, zodat je de autoriteit kunt consolideren en volgend seizoen nog beter kunt presteren in de organische zoekresultaten van Google. Zorg dat de Black Friday pagina op tijd wordt bijgewerkt, zodat het geen dead-end page wordt voor bezoekers.

6. Producten tijdelijk uit voorraad

Als je een e-commerce site runt, krijg je vaak te maken met producten die tijdelijk uit voorraad zijn. Mocht je alle interne links hiernaartoe verwijderen, moet je bij voorradigheid van de producten de interne links weer activeren. In het geval dat je dit vergeet te doen ontstaan orphan pages voor pagina’s waarvan je de kracht aan het verspillen bent.

Tijdelijk uit voorraad toegelicht

“Productpagina’s die tijdelijk uit voorraad zijn wil je nooit verwijderen of tijdelijk redirecten, ook al is de levertijd onbekend. Je wilt autoriteit behouden en tegelijk je klanten helpen met eventueel alternatieven. Er zijn meerdere scenario’s die bepalen wat je het beste kunt doen. Bijvoorbeeld: Geef klanten een indicatie van de levertijd, met een inschrijfmogelijkheid voor een reminder. Een pre-order functie kan werken bij sommige producten die -1 maand voorradig zijn, maar wees hiermee voorzichtig. Prioriteer voorradige producten in je listings, maar behoud interne links. Verwijder selectief enkele interne links op promo-pagina’s, zoals de homepage. Pauzeer advertenties om geen onnodig budget te verspillen. Tot slot, hou een overzicht bij in Google Analytics met hits op dergelijke productpagina’s en maak op basis daarvan verdere beslissingen (zoals, selectief hele goede alternatieven bieden).”

 

Waarom zijn orphan pages slecht?

Je wilt het ontstaan van orphan pages oplossen en voorkomen. Vooral op grote schaal heeft het negatieve impact op de gebruikerservaring en SEO-prestaties in de organische zoekresultaten van Google. Uiteindelijk betekent dit verlies of gemis aan omzet. Daarom wil je regelmatig technische analyses uitvoeren met zorgvuldig websitebeheer van content- en linkstructuur.

De grote misvatting over orphan pages is dat het alleen een negatief effect heeft op de orphan page zelf. In de werkelijkheid hebben orphan pages op grote schaal, ook een negatieve impact op de site prestaties in zijn geheel. Wat zijn de problemen van orphan pages precies? Drie scenario’s toegelicht.

1. Impact op de gebruikerservaring door navigatieproblemen

Het is niet onmogelijk dat een bezoeker toch op een orphan page belandt. Dit kan door een direct link, een link-verwijzing uit een social media post of toch ergens gevonden in de organische zoekresultaten. Orphan pages zijn orphan pages, omdat ze vergeten zijn. Dit soort pagina’s bevatten regelmatig gedateerde informatie met gebrek aan functionaliteit en werkende navigatie. Dit levert frustraties op bij bezoekers en heeft een negatief effect op de geloofwaardigheid van de website. Een slechte gebruikerservaring met hoger bouncepercentage, en uiteindelijk ook een negatieve impact op algehele SEO-prestaties.

2. Impact op je SEO-prestaties in de organische zoekresultaten

Twee belangrijke processen naar goede rankings toe zijn crawlen en indexeren.

Toelichting crawlen:

“Google gebruikt algoritmes om nieuwe pagina’s te ontdekken en toe te voegen aan de organische zoekresultaten. Dit proces wordt crawlen genoemd. Wanneer Googlebot het internet crawlt gebruikt Google links op pagina’s om nieuwe pagina’s te ontdekken. Vervolgens worden nieuwe pagina’s toegevoegd aan de index van Google.”

Crawlen is dus de eerste stap naar vindbaarheid. Zonder interne links naar een pagina op je website, zal Google moeite hebben om deze pagina’s te vinden. Dit veroorzaakt kettingreacties aan problemen.

 • Moeilijk te indexeren in zoekmachines

Crawlen, indexeren en ranken. Orphan pages ontvangen geen interne links. Google kan ze dus ook moeilijk ontdekken en indexeren. De enige manier waarop dat kan is via een link in een sitemap of backlink. Uiteindelijk is de pagina moeilijk te indexeren in de organische zoekresultaten en krijg je nauwelijks bezoekers.

 • Verspilling van crawl-budget

Eenvoudig uitgelegd: er is voor elke website een beperkt crawl-budget. Met interne links kan Google zijn weg vinden door de website. Je wilt dat dit efficiënt verloopt. Zodra Google orphan pages crawlt zonder waarde, bijvoorbeeld via een sitemap, verspil je het crawl budget. Hierdoor krijgen de belangrijke pagina’s niet de aandacht die het verdient, waardoor je site ondermaats presteert in de organische zoekresultaten.

 • Verspilling van link-kracht

Backlinks zijn links van andere websites naar specifieke pagina’s op jouw website. Op deze manier kan je autoriteit opbouwen in Google. Belangrijk is dat de verkregen autoriteit optimaal kan vloeien door de hele website middels interne links. Orphan pages benadelen je algehele autoriteit. Enerzijds, omdat verkregen autoriteit niet naar de betreffende orphan pagina’s kan vloeien. En anderzijds, omdat verkregen backlinks naar de orphan page niet optimaal kan worden meegeven naar andere pagina’s op je site.

 • Problemen met duplicate content

Orphan pages zijn vaak vergeten pagina’s. Zonder dat je het beseft maak je nieuwe pagina’s aan die dezelfde inhoud hebben als een orphan page. Dit benadeelt je prestaties in Google. Tenslotte, je hebt meerdere pagina’s die allemaal op elkaar lijken. Je wilt daarom duplicate content voorkomen.

3. Ontbreken van relevantie en context

Google wil haar gebruikers waardevolle informatie bieden uit relevante en betrouwbare bronnen. Orphan pages kunnen de algehele site integriteit benadelen. Interne links zijn een vorm van content en bieden context voor Google om specifieke pagina’s, en websites in zijn geheel, te beoordelen op waarde en relevantie. Zodra een pagina geen interne links ontvangt, wordt de pagina als niet waardevol beschouwd. Dit benadeelt je positie in Google.

Zoekmachines zoals Google vinden orphan pages niet waardevol voor gebruikers. Dergelijke pagina’s zijn moeilijk vindbaar en geven geen goede kwaliteit-signalen mee. Om je gebruikerservaring en SEO-prestaties te verbeteren is het daarom belangrijk om orphan pages te voorkomen.

Identificeer je orphan pages

Er zijn een groot aantal tools die je kunnen helpen met het opsporen en identificeren van orphan pages.

1. Server log file analyse

Bij voorkeur kruis ik meerdere databronnen om tot een compleet overzicht te komen van orphan pages. Een server log file analyse behoort tot een analyse methode. Hiermee export je een server-bestand van circa 45 dagen aan data via de admin op je hosting. Dit bestand laat pagina’s zien die bots van zoekmachines hebben bezocht. Met het bestand kan je via Screaming Frog Log File Analyzer een overzicht maken van potentiële orphan pages. Dit vergt de nodige expertise voor de juiste interpretatie. Om het jou een stuk eenvoudiger te maken, kan je ook de normale versie van Screaming Frog gebruiken (minder uitgebreid, maar alsnog erg nuttig voor kleine websites). Als alternatief heb je ook bekende tools van Semrush en Ahrefs die je flink op weg kunnen helpen.

2. Semrush

Met de Semrush site audit tool kan je analyse doen van orphan pages. Hierbij heeft de tool toegang nodig tot je XML sitemap en Google Analytics account. Optioneel kan je ook een export meegeven met alle URL’s uit het CMS van je website. Semrush gebruikt haar eigen bron, inclusief backlinks en vergelijkt de lijst met URL’s in de sitemap tegenover de resultaten uit de Google Analytics database. Hierbij kruist Semrush databronnen om potentiële orphan pages te identificeren.

3. Ahrefs

Net zoals Semrush werkt Ahrefs nagenoeg op dezelfde methode. Persoonlijk werk ik met Semrush (en de Screaming Frog Log File Analyzer). Ahrefs is niet meer ondergeschikt. Beide zijn gelijkwaardig en soms biedt de ene optie net wat meer mogelijkheden dan de ander.

 

Orphan pages oplossen

Zodra je orphan pages hebt geïdentificeerd, kan je de pagina’s gaan labelen. Op deze manier kan je bepalen wat er exact mee moet gebeuren. Bijvoorbeeld: Orphan pages labelen als pagina met backlinks of duplicate content. Orphan pages voor advertentiecampagnes of seizoensacties en testpagina’s. En ongetwijfeld zal je ook orphan pages hebben die toch superbelangrijk voor je zijn. Dit kan je dan ook snel oplossen. Hier volgt een overzicht met oplossingen:

 1. Uit analyse zal je gebroken links kunnen aantreffen. Dit zijn links naar pagina’s, waarvan de URL-structuur gewijzigd is. Op deze manier kunnen ook orphan pages ontstaan. Dit wil je herstellen met interne links naar de juiste url.
 2. Orphan pages zonder nuttige inhoud met backlinks voorzien van 301 redirects naar andere relevante pagina’s.
 3. Orphan pages (zoals testpagina’s) zonder backlinks, of nuttig doel anderszins, verwijderen.
 4. Orphan page met duplicate content voorzien van een redirect naar een andere pagina.
 5. Orphan pages waarvan je denkt dat de inhoud beter samengevoegd kan worden op een pagina, verplaatsen naar een pagina (en de oude pagina redirecten).
 6. Orphan pages als promotionele landingspagina’s voorzien van “noindex” tags.
 7. Orphan pages als seizoensactie, zoals Black Friday, behouden en updaten voordat het nieuwe seizoen begint.
 8. Orphan pages als productpagina’s, indien op voorraad, voorzien van interne links.

 

Flowchart voor orphan pagesflowchart SEO orphan pages

Voorkom orphan pages

Los orphan pages niet alleen op, maar let er ook op dat er geen onnodige orphan pages bij komen. Link alle pagina’s die nuttig zijn voor bezoekers en mogelijk bezoekers kunnen opleveren. Herstel navigatie- en linkstructuur op je website en plan migraties en redesigns zorgvuldig. Besteed aandacht aan de volgende punten om orphan pages zoveel mogelijk te voorkomen:

1. Interne link analyses

Voer regelmatig interne link analyses uit. Tools zoals Semrush kunnen je hierbij helpen. Corrigeer gebroken links en neem maatregelen op orphan pages.

2. Migraties en redesign

Plan migraties en redesign van je website zorgvuldig met oog op navigatie- en linkstructuur.

3. Sitemap

Actualiseer je XML sitemap met enkel indexeerbare URL’s. Vermeld geen verwijderde pagina’s en pagina’s met redirects, noindex tags of pagina’s die  geblokkeerd zijn via het Robotsbestand. Pas op met canonical-links, gebruik alleen de canonical-paginavariant in de sitemap.

4. Breadcrumbs

Maak gebruik van breadcrumbs op elke pagina. Dit bevordert de organische vindbaarheid in Google, en ook voor bezoekers is het nuttig voor navigatie. Op deze manier wordt duidelijk wat de navigatiestructuur is.

5. Verwijderde pagina’s

Interne links naar verwijderde pagina’s corrigeren met nieuwe links.

6. Redirects

Verwijderde pagina’s met redirects in de interne linkstructuur zoveel mogelijk vermijden. Voordat je het weet creëer je redirects op redirects. Dit maakt de site alleen maar trager. Zorg dat interne links direct linken naar de juiste pagina.

7. Duplicate content

Orphan pages met duplicate content verwijderen en redirecten (indien de pagina backlinks of relevante bezoekers bevat). Volg verder de stappen uit punt zes.

Zorg dat je grip blijft houden op de ontwikkelingen op en rondom je website. Dit zorgt ervoor dat je optimaal gebruik kunt maken van de groeimogelijkheden in de organische zoekresultaten.

 

Geschreven door Kevin van Beek | Freelance SEO Specialist

Wil jij meer leren over Wordpress?

In de kennisbank vertellen we je alles over de belangrijkste onderwerpen

 • Snel en gemakkelijk contact met een WordPress expert
 • Ontvang als eerste nieuwtjes & leuke acties
 • Overleg met andere WordPress fans

Je WordPress vraag of probleem razendsnel opgelost met de hulp van een echte WordPress developer!

Join de grootste WordPress community van Nederland & stel je vraag via ons WordPress ticketsysteem.

Medaille-buddy

Blijf op de hoogte van het laatste WordPress nieuws.

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.