Full Site Editing in WordPress komt eraan!

Full Site Editing in WordPress

Gutenberg 9.8, dat eind januari werd uitgerold, was voornamelijk gericht op Full Site Editing (FSE). Dat is niet zo verwonderlijk; de Gutenberg editor is inmiddels redelijk stabiel, dus de focus wordt nu verbreed om het ontwikkelen van complete sites met blokken te faciliteren. Vorige week werd er een geüpdatete roadmap voor 2021 gepubliceerd. Daaruit kunnen we opmaken dat WordPress core contributors ernaar streven om Full Site Editing (FSE) voor het einde van het jaar in de WordPress core te integreren.

Full Site Editing in WordPress

Veel WordPress gebruikers hebben nog niet echt zicht op hoe Full Site Editing in WordPress er precies uit zal gaan dien. Core contributor Josepha Haden Chomphosy definieerde de omvang als “de mogelijkheid om alle elementen van een site met Gutenberg blokken te bewerken” en schreef dat dit tevens alle in ontwikkeling zijnde features zal bevatten die ontworpen zijn om bestaande gebruikers te helpen bij de overstap naar Gutenberg.

Planning

In april van dit jaar moet er een zogeheten Minimum Viable Product (MVP) van Full Site Editing in de Gutenberg plugin komen. De eerste versie van Full Site Editing zou dan met WordPress 5.8 in de core geïntegreerd worden; deze release staat gepland voor juni. Een tweede versie van Full Site Editing zou dan mogelijk in de laatste WordPress release van 2021 verschijnen.

MVP

Toen iemand als reactie op de roadmap vroeg wat er precies als een MVP van Full Site Editing beschouwd werd, verwees Chomphosy naar een GitHub issue dat door contributors wordt gebruikt voor het tracken van de mijlpalen die met het project geassocieerd zijn. Op dit moment is het grootste deel van de infrastructuur en gebruikersinterface klaar, evenals het navigeren tussen pagina’s, templates en template onderdelen. Er moet nog wel wat gebeuren aan de styling, de thema blokken, het Query blok en het Navigation blok. Chomphosy maakte overigens geen expliciete beloftes over de features die we in juni mogen verwachten.

Geef een reactie