Hoe beperk je de toegang tot het WordPress Dashboard?

Hoe kun je de toegang tot het WordPress Dashboard menu beperken voor meerdere gebruikers? Het beperken van de toegang tot het WordPress Dashboard menu kan door middel van verschillende methodes. Van eenvoudig, met behulp van permissie-instellingen ingebouwd in WordPress zelf of het installeren van Plugins, tot het schrijven van code, zogenoemde ‘snippets.

Binnen WordPress zijn er mogelijkheden om te bepalen wie wel en wie geen toestemming heeft om iets uit te voeren via het WordPress Dashboard menu. Dit gebeurt door middel van zogeheten rollen, zoals Super Admin, Administrator, Editor, Author, Contributor en Subscriber. Op deze manier kan de eigenaar van de website van de rollen gebruiken om te beheren wie er toegang heeft tot het schrijven en bewerken van berichten, het creëren van pagina’s, het definiëren van koppelingen, het aanmaken van categorieën, het beheren van plugins, etc., door het toewijzen van een specifieke rol voor elke gebruiker. De meest simpele rol, Subscriber, kan alleen hun profiel beheren. Binnen WordPress kan je dan ook instellen dat elke nieuwe gebruiker automatisch wordt ingesteld als Subscriber. Verder lezen